CHIỀU LY BIỆT – Cao Bồi Già / Họa : Sông Thu; Trần Như Tùng; Đoàn Đình Sáng

0
16

 

CHIỀU LY BIỆT

(Thể Đối Xứng)

 

Phai tàn nắng nhạt, nắng tàn phai

Ngày thoảng vút mau, vút thoảng ngày

Gió lặng lờ trôi, lờ lặng gió

Mây thâm sẫm ngả, sẫm thâm mây

Dạ vương dai nỗi, dai vương dạ

Tay nắm  trĩu tình, trĩu nắm tay

Lệ đẫm mi rồi, mi đẫm lệ

Ai lòng thắt nghẹn, thắt lòng ai!

                            CAO BỒI GIÀ

                               14-12-2015

 

BÀI HỌA :

 

BẼ BÀNG

( Thể đối xứng )

 

Phai nhạt nét hoa, nét nhạt phai

Ngày qua lặng lẽ, lặng qua ngày

Bóng in song ngoại, song in bóng

Mây phủ non đầu, non phủ mây

Mắt lệ tràn mi, tràn lệ mắt

Tay đàn nắn phím, nắn đàn tay

Gió sang mùa chuyển, mùa sang gió

Ai dạ phụ phàng, phụ dạ ai.

                                         Sông Thu

 

Kết quả hình ảnh cho ly biệt

 

 

KHÁCH LÀ AI !

(Thể Đối Xứng)

 

Phai đào nở rộ nở đào phai

Ngày hẹn gặp nhau gặp hẹn ngày.

Trái ngát thơm vương thơm ngát trái

Mây lờ lững dạo lững lờ mây.

Gió rung hoa thắm hoa rung gió

Tay dắt bạn hiền bạn dắt tay.

Nhớ mãi chiều xuân chiều mãi nhớ

Ai là khách nhỉ khách là ai !

                                        Trần Như Tùng

 

QUY LUẬT THỜI GIAN.

(Thể Đối Xứng)

 

Phai mờ sắc đỏ, sắc mờ phai

Ngày tháng đốt thiêu, đốt tháng ngày

Nắng nhạt thu sang, thu nhạt nắng

Mây hồng hạ đến, hạ hồng mây

Dạ lưu vương bóng, vương lưu dạ

Ai luyến tiếc người, tiếc luyến ai

Tiếp chuyển xoay mùa, xoay chuyển tiếp

Tay ghìm tất yếu, tất ghìm tay.

                                           14-12-2015.

                                     Đoàn Đình Sáng.

 

Có liên quan

0 BÌNH LUẬN