CÂU ĐỐI

0
73

Xuất:  Rượu KHỈ uống HẦU bạn THÂN (Nguyễn Gia Khanh)

Đối: Chiêu LA đánh LỪA đĩ  NGỰA (Kim Lão Tà)

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN