Giới thiệu BQT Đất Đứng

Để gửi bài viết cho Đất Đứng, vui lòng tìm hiểu tại đây

La Ngạc Thụy

Tên thật: La Hùng Thới

Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam

Hội viên Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam

Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam"

Email: ngacthuyla@gmail.com

Điện thoại: 01634872656

Phụ trách chung và các chuyên mục: Văn các, Lý luận phê bình, Góc Thơ Đường Luật.

_____________________________________

VŨ MIÊN THẢO

Tên thật: Võ Tấn Lộc

Hội viên Hội VHNT Tây Ninh

Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam"

Email: vumienthao5@gmail.com

ĐT: 01662408920

Phụ trách các chuyên mục: Thơ quán, Lục bát mỗi ngày, Trên bàn biên tập.

_____________________________________________________________

VĨNH THUYÊN

Tên thật: Dương Văn Thạnh

Hội viên Hội VHNT Tây Ninh

Làm thơ từ những năm 68

Hiện nay sống và làm việc tại Tây Ninh

Email: duongvinhthuyen@gmail.com

ĐT: 0913955275

Phụ trách các chuyên mục: Bạn thơ bốn phương, Thơ hay mỗi tuần, Thư viện tác giả, Trên bàn biên tập.

______________________________________________________

MINH PHƯƠNG

Tên thật: Nguyễn Thanh Phương

Hội viên Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam

Hội viên Hội Nhà Văn TP. Cần Thơ

Hội viên Hội VHNT Tây Ninh

Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam"

Email: minhphuong.lyluanvanhoc@gmail.com

ĐT: 01638340162

Phụ trách chuyên mục: Sổ tay văn nghệ 

       ……………………………………………………………………………………………………………..

Thế Diệp

Tên thật: Nguyễn Tiến Chương

Quê quán Tây Ninh – Làm việc Đồng Nai

Phụ trách Chuyên mục  Đất nước con người

Email: nguyen.tienchuong2411@gmail.com

ĐT: 0903687732