TÂM SỰ BẠN NGHÈO – Trương văn Luỹ

0
52

TÂM SỰ BẠN NGHÈO.

 

Mỗi lần xuân lại thấy buồn ghê. 
Ngó trước nhìn sau thiếu mọi bề 
Bè bạn chân tình bày ý trách. 
Anh em tri kỷ tỏ lời chê. 
Bao xuân mong mỏi chưa về xứ. 
Bấy tết trông chờ vẫn biệt quê. 
Chuyện phải ở đời to lớn quá. 
Mà ta nhỏ bé biết sao hè! 


                             Trương văn Luỹ

Có liên quan

0 BÌNH LUẬN