Qua Vĩnh Long – Xướng Võ Tấn Hùng & Nhớ hoài – Họa Hoành Châu

0
585
6    
QUA VĨNH LONG
 
Dừng lại Vĩnh Long chỉ nửa ngày,
Mà lòng lạ nhỉ tựa như say?
Vinh Sang câu cá chòi mây ghé,
Mỹ Thuận qua cầu tóc gió bay.
Vọng cổ ngọt ngào sao nhớ lạ,
Đào Tiên ngây ngất khó quên thay.
Bâng khuâng nắng trải chiều sông nước,
Ngơ ngẩn khăn rằn cứ vẫy tay!
               
Vĩnh Long, chiều 13.08.2016
VÕ TẤN HÙNG
 
Họa
NHỚ HOÀI 

Vĩnh Long đón khách lệ thường ngày 
Xa lắc, lữ hành cảm nắng, say?
Mỹ Thuận cầu dài, chạy  tốc độ 
Đình Khao phà lớn, vượt  tên  bay   
Văn Xương Các  hội thơ danh tiếng  
Đền Phạm Hùng di  tích tuyệt thay!
Tiễn biệt … đưa người về cố xứ
Nhớ hoài cảm nhận  buổi chia tay!

             

Hoành Châu
( Vĩnh Long )  

Có liên quan

0 BÌNH LUẬN