Lưu trữ hàng tháng: Tháng Năm 2013

TÁC GIẢ -LÂM TẺN CUÔI

“Nếu không có thơ, cuộc sống của tôi sẽ vô vị. Với tôi, thơ là một phép màu kì diệu… Thơ đã giúp tôi cùng chiếc xe lăn nhỏ này vượt dốc, vươn dốc tới thành công như ngày hôm nay…”
Lâm Tẻn Cuôi đã "vịn câu thơ đứng dậy" đúng dậy để vượt qua số phận nghiệt ngả đời thường .

Tây Ninh: Những tháng năm xưa – Kỳ 2: Thánh địa Tây Ninh...

Lời nói đầu: Tây Ninh: "Những tháng năm xưa" là thiên ký sự nhiều kỳ, tham khảo rất nhiều tư liệu và được viết từng kỳ nên việc trích nguồn tư liệu chưa thể cập nhật đầy đủ. Sẽ ghi rõ những tư liệu cần tham khảo sau khi thiên ký sự hoàn thành. Chắc chắn thiên ý sự này còn nhiều thiếu xót, mong bạn đọc góp ý để chỉnh sửa trước khi xuất bản.
La Ngạc Thụy