Lưu trữ hàng tháng: Tháng Tám 2012

Tác giả TRỌNG TRANH

Bến cũ còn đây… năm tháng chơi vơi…
Mong hạnh phúc, mà mong manh hạnh phúc…
Xin chia sẻ nỗi lòng tri kỷ…
Qua chiếc bóng bên đời….
( thơ T.T )