Lưu trữ hàng tháng: Tháng Bảy 2012

Tác giả NGUYỄN CHINH

Em là biển cho hồn anh dậy sóng
Vỗ thiên thu mang thương nhớ tràn bờ
Em là mây - bay hoài không bến đỗ
Anh non cao - sao mây phủ ơ thờ ?
( thơ N.C )

Tác giả TRẦN THỊ QUỲNH HOA

Kiếp người trót đã nhận rồi
Cũng xin được trả ơn đời cưu mang
Dù ai ngang trái bẽ bàng
Giữ câu nhân nghĩa ngàn vàng không phai.
( thơ T.T.Q.H )

Tác giả NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

Khi xưa tôi ở chốn này
Từ xưa .. xưa lắm dựng xây cùng người
Tôi đến cùng em
mĩm cười
Yêu quê hương mẹ vàng tươi cánh đồng !
( thơ N.T.P )