Lưu trữ hàng tháng: Tháng Năm 2012

Tác giả PHÚ NHUẬN

Bao năm qua, ta như thuyền không bến
Trôi lênh đênh trên ngọn sóng triều cường
Nhìn lại bến xưa khói sương mờ mịt
Để bây giờ khao khát mộng yêu đương…
( thơ P.N )