Lưu trữ hàng tháng: Tháng Mười Hai 2011

Tác giả NGÃ DU TỬ

rồi từ đó loanh quanh nỗi nhớ
tôi một mình lóng ngóng lơ ngơ
đêm thấp thõm chìm sâu vào mộng mị
biết còn ai san sẻ một trời mơ.
( thơ N.D.T )

Tác giả NGUYỄN SƠN THỦY

Chợ biên ai ngóng ai chờ
Chờ ai xuôi ngược hững hờ chờ ai
Chiều đông nhàn nhạt nắng phai
Mỏng manh gianh giới giữa hai phương trời.
( thơ N.S.T )