MỘT MẢNH HỒN XƯA – Võ Tấn Hùng

0
115

 MỘT MẢNH HỒN XƯA

                 

Tuổi hạc nương con neo chốn xa,

Bao đêm trằn trọc nhớ quê nhà?

Bờ ao cá đớp xao mây bạc,

Khóm trúc chuồn bay dợn nắng tà.

Võng xế Nho Lâm ru kẽo kẹt,

Chuông khuya Thiên Đức vọng ngân nga…

Ai về xứ Nẫu cho ta gửi

Một mảnh hồn xưa mãi đậm đà?

                            Võ Tấn Hùng

                             29.01.2016

Có liên quan

0 BÌNH LUẬN