THÁNG CHẠP – Võ Tấn Hùng

0
122

 THÁNG CHẠP

 

Tháng Chạp liền tay đón thiệp hồng.

Miên man nghĩ ngợi vợi chiều đông.

Xóm làng, bạn hữu ba trăm bạc,

Con cháu, anh em chẵn triệu đồng!

Tạ nếp hoa vàng chừng thiếu chắc,

Cặp gà trống tía liệu dư không?

Cuối năm mình cứ vui xuôi ngược,

Gầy rộc vợ yêu ngủ phập phồng?

                           12-2015 Võ Tấn Hùng

Có liên quan

0 BÌNH LUẬN